Webmastering – czyli własna strona www

Dział dotyczy tworzenia stron internetowych oraz wszystkiego co z tym związane.

Lista wszystkich pięciu dostępnych wartości position:

  • static: jest to pozycjonowanie domyślne, które oznacza, że element jest pozycjonowany zgodnie z naturalnym przepływem dokumentu HTML. Nie ma to wpływu na wartości właściwości top, right, bottom, left lub z-index. Elementy o wartości position: static ignorują właściwości top, right, bottom, left.
  • relative: ustawienie position: relative przesuwa element względem jego pierwotnej pozycji. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Jednocześnie element zachowuje swoje miejsce w przepływie dokumentu HTML.
  • absolute: ustawienie position: absolute przesuwa element względem jego pierwszego nadrzędnego elementu pozycjonowanego (czyli takiego, który ma ustawiony position inny niż static). Jeśli nie ma takiego elementu, to pozycjonowanie odbywa się względem elementu body. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element absolute jest usuwany z przepływu dokumentu HTML i inne elementy mogą być pozycjonowane na jego miejscu.
  • fixed: ustawienie position: fixed przesuwa element względem okna przeglądarki, a nie jego pierwszego nadrzędnego elementu pozycjonowanego. Właściwości top, right, bottom i left określają wartości przesunięcia w pionie i poziomie, a wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element fixed jest usuwany z przepływu dokumentu HTML i pozostaje widoczny na ekranie nawet podczas przewijania strony.
  • sticky: ustawienie position: sticky sprawia, że element zachowuje się jak relative dopóki nie zostanie przewinięty poza swoją położoną początkowo pozycję, a następnie zachowuje się jak fixed. Właściwość top, right, bottom lub left określa odległość, na jaką element ma się przesunąć, gdy zostanie przewinięty poza swoją pierwotną pozycję. Wartość z-index określa, jak element ma być ustawiony względem innych elementów na stronie. Element sticky pozostaje w przepływie
Udostępnij na:

Uniwersalne przekierowanie z 'bez www’ na 'www’:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www\.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Uniwersalne przekierowanie z 'www’ na 'bez www’:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

 

Udostępnij na:

AcrylicWindows7ConfigurationStep5[1]
Przede wszystkim będzie nam potrzebny program Acrylic DNS Proxy który umożliwi wildcard na localhoście pod Windowsem. Po instalacji przed uruchomieniem programu odpalamy z jego menu „Edit Acrylic Hosts File” i przypisujemy w nim wirtualne domeny,subdomeny do lokalnych adresów ip np:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.2 *.wkom.dev
127.0.0.3 *.test.dev

następnie w swoim połączeniu internetowym zmieniamy preferowany adres dns na 127.0.0.1

 Następnie edytujemy w xamppie, krasnalu, apachu bądź innym pochodnym plik D:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf podając w nim ścieżki do plików dla danego vhosta:

<VirtualHost 127.0.0.2:80>
 ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
 DocumentRoot "D:\xampp563\htdocs\wkom"
 ServerName wkom.dev
 ErrorLog "logs/projekt1.log"
 CustomLog "logs/projekt1.log" combined
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.3:80>
 ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
 DocumentRoot "D:\xampp563\htdocs\test"
 ServerName test.dev
 ServerAlias *.test.dev
 ErrorLog "logs/projekt2.log"
 CustomLog "logs/projekt2.log" combined
</VirtualHost>

 Edytujemy również plik httpd.conf, usuwamy komentarz „#” w lini 

LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

 

 Uruchamiamy jako administrator notatnik i edytujemy plik systemowy

 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

 

 dodając w nim hosty:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.2 wkom.dev
127.0.0.3 test.dev


Uruchamiamy Start Acrylic Service, będzie on automatycznie startował z systemem.


I już możemy cieszyć się subdomenami z wilcard na localhoście.

Udostępnij na:

google-301
Aby indeksacja przebiegła bezbłędnie i strona oraz wszystkie podstrony zostały przeniesione pomyślnie bez wywalania błędów należy użyć poniższego kodu:

 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?staradomena.pl$
RewriteRule ^(.*) http://nowadomena.pl/$1 [QSA,L,R=301]

 

Udostępnij na:

testsize.com.ipad[1]

Jest to proste narzędzie za pomocą którego będziemy mogli sprawdzić swoją stronę internetową pod różnymi rozdzielczościami bez przełączania ich na karcie graficznej.

Przykład naszej strony:

http://testsize.com/?url=netporadnik.wkom.pl

Udostępnij na:

logo[1]Chcesz zrobić banner flash, teraz nie potrzebujesz żadnych programów. Zrobisz to za darmo na stronie: http://bannernow.com Banner jest bez reklam i przede wszystkim za darmo. Testowałem i działa wyśmienicie.

UWAGA! (odpowiedź do komentarza) Rzeczywiście po prawie roku zmienili podejście, NIESTETY zaczeli pobierać opłaty. Jedyny sposób na jeszcze w miarę darmowe korzystanie to:

– zakładamy maila na migmailu w celu rejestracji. (ponieważ jedna darmowa animacja z wetmarkiem na mail)

– następnie ściągamy animacje w html5 i aby wywalic tzw. reklamę edytujemy plik html, znajdujemy(klawisz ctrl+f) wmark: „true” i zmieniamy na wmark: „false”

Udostępnij na:

ietester-0.3[1]IETester jest przeglądarką internetową, która pozwala renderować interesującą nas witrynę w różnych wersjach przeglądarki Internet Explorer. Aplikacja posiada wbudowane silniki JavaScript dla przeglądarki IE9, IE8, IE7 IE 6 i IE 5.5. Witrynę można również uruchomić na wszystkich dostępnych wersjach IE jednocześnie.

Link do pobrania ze strony producenta: http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage

Udostępnij na:

301-redirect[1]Według specjalistów od SEO aby zwiększyć pozycje swojego serwisu strona WWW powinna być indeksowana przez wyszukiwarki tylko pod jednym adresem. Np: twojastrona.pl (ta wersja jest proponowana szczególnie) lub www.twojastrona.pl (choć wskazuje że to adres strony www, to obecnie większość serwisów nie korzysta już z tego wzorca). Gdyż indeksowanie witryny na dwóch adresach tylko osłabia jej pozycję.

Continue Reading

Udostępnij na: